Меню Рубрики

Правила побудови електроустановок електрообладнання спеціальних установок

Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

Содержание материала

ПРАВИЛА БУДОВИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВОК
ДНАОП 0.00-1.32-01

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Галузь застосування

1.1.1. Вимоги Правил поширюються на електрообладнання спеціальних електроустановок напругою до 10 кВ будинків та споруд, які будуються або реконструюються в Україні, а саме: електроустановки житлових, громадських, адміністративних та побутових будинків; будинків і споруд фізкультурно-оздоровчих, спортивних і культурно-видовищних, закладів дозвілля та культових; електроустановки у вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах; електроустановки вантажопідіймальних машин (кранів), ліфтів; електрозварювальні установки та установки електричного кабельного обігрівання.

1.1.2. Вимоги цих Правил поширюються на всі підприємства та організації незалежно від форм власності на засоби виробництва.

1.2. Скорочення, терміни, визначення

Скорочення, терміни

Нульовий робочий та нульовий захисний провідники працюють окремо в усій системі

Функції нульового робочого та нульового захисного провідників об’єднані в одному провідникові в частині мережі

Функції нульового робочого та нульового захисного провідників об’єднані в одному провідникові в усій мережі

Мережа живлення системи IT не має безпосередньо зв’язку струмовідних частин з землею, а відкриті струмопровідні частин електроустановки заземлені

Нульовий робочий провідник

Нульовий захисний провідник

Об’єднаний нульовий робочий та захисний провідник

Пристрій захисного вимикання, що реагує на диференціальний струм

Повітряна лінія електропередачі

Освітлення, яке призначене для продовження роботи під час аварійного відключення робочого освітлення

Для зрівнювання потенціалів у тих приміщеннях та зовнішніх установках, в яких застосовується заземлення або занулення, будівельні і виробничі металеві конструкції, стаціонарно прокладені трубопроводи всіх призначень, металеві корпуси технологічного обладнання, підкранові і залізничні колії тощо повинні бути приєднані до мережі заземлення або занулення

1.3. Нормативні посилання

Зварювання дугове і електрошлакове.
Вимоги безпеки

Ліфти пасажирські та вантажні.
Терміни та визначення

Зварювання та споріднені процеси. Частина 2. Процеси зварювання та паяння. Терміни та визначення

Зварювання та споріднені процеси. Частина 3. Зварювання металів: з’єднання та шви, технологія, матеріали та устаткування. Терміни та визначення

Будівельні матеріали.
Методи випробування на горючість

ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний

ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов

ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ССБТ. Изделия электротехнические.
Общие требования безопасности

ССБТ. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности

ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Порядок согласования технической документации, проведения испытаний, выдача заключений и свидетельств

ССБТ. Работы электросварочные.
Требования безопасности

ССБТ. Работы окрасочные.
Общие требования безопасности

ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования

Трубы стальные водогазопроводные.
Технические условия

Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения

Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

Степени защиты, обеспечиваемые оболочками.
Код IP

Машины электрические вращающиеся.
Классификация степеней защиты, обеспечиваемых оболочками вращающихся электрических машин

ГОСТ 17677-82
(МЭК 598-1-86,
МЭК 598-2-1-79,
МЭК 598-2-2-79,
МЭК 598-2-4-79,
МЭК 598-2-19-81)

Светильники. Общие технические условия

Электрооборудование взрывозащищенное. Общие технические требования и методы испытаний

Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты «Масляное заполнение оболочки». Технические требования и методы испытаний

Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты «Кварцевое заполнение оболочки». Технические требования и методы испытаний

Электрооборудование взрывозащищенное со специальным видом взрывозащиты.
Технические требования и методы испытаний

Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты «Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением». Технические требования и методы испытаний

Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь». Технические требования и методы испытаний

Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка». Технические требования и методы испытаний

Электрооборудование взрывозащищенное с защитой вида «e». Технические требования и методы испытаний

Краны грузоподъемные. Режимы работы

Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения воспламеняемости под воздействием источника зажигания

Электроустановки зданий. Часть 3.
Основные характеристики

ГОСТ 30331.3-95
(МЭК 364-4-41-92)

Электроустановки зданий. Часть 4.
Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током

Житлові будинки для індивідуальних забудовників України

Громадські будинки та споруди. Основні положення

источник

Правила побудови електроустановок електрообладнання спеціальних установок

НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ МІНІСТЕРСТВА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ПРАВИЛА БУДОВИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК.

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВОК

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

Наказ Міністерства праці та соціальної політики

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВОК

Відкритим акціонерним товариством «Київпромелектропроєкт»

Управлінням організації нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держнаглядохоронпраці

Введено в дію наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 272 від 2 1 .06.200 1 р. Із введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України глави 5.4; 5.5; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.6 «Правил устройства злектроустановок», затверджених Міненерго СРСР 06.07.84

Іванченко В.І., Мельничук Л.О., Пошкурлат П.І., Бабійчук В.М., Божко В.М., Громадський Ю.С., Гажаман В. І., Андреєв С.А., Лях В.В., Катренко Г.М., Погорєльський А.Є., Шестак В.П.

В.М. Божко, Ю.С. Громадський, Л. О. Мельничук, С.А. Андреєв, В.Д.Касьянов, О.С.Колендовський, В.В.Омельченко, В. В. Покотило, Д.Й.Розинський

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Про затвердження «Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок»

Відповідно до Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 30.08.2000 р. №1035/2000,і на підставі протокольного рішення редакційної комісії, створеної наказом Держнаглядохоронпраці від 05.04.2001 р. № 47,

Читайте также:  Правила снип по установке вытяжных труб

1. Затвердити «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок».

2. Наказ ввести в дію з 1 січня 2002 року.

3. Голові Державного департаменту з нагляду за охороною праці (Стор-чаку С.О.)

— вжити заходів по вивченню вимог Правил державними інспекторами, іншими посадовими особами Держнаглядохоронпрацї, експертами Експертно-технічних центрів, працівниками підприємств, установ, організацій;

— забезпечити систематичний контроль за виконанням вимог цих Правил;

— включити Правила до Державного реєстру ДНАОП і в банк даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці;

— забезпечити вчасне видання Правил.

4.3 введенням в дію цих Правил вважати такими, що втратили чинність на території України глави 5.4, 5.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6 «Правил устройства злектроустановок», 1987, затверджених Міненерго СРСР 06.07.84.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Солдатенка М.О.

та соціальної політики України

ПРАВИЛА БУДОВИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВОК

1.1.1. Вимоги Правші поширюються на електрообладнання спеціальних електроустановок напругою до 10 кВ будинків та споруд, які будуються або реконструюються в Україні, а саме: електроустановки житлових, громадських, адміністративних та побутових будинків; будинків і споруд фізкультурно-оздоровчих, спортивних і культурно-видовищних, закладів дозвілля та культових; електроустановки у вибухонебезпечних та поже-жонебезпечних зонах; електроустановки вантажопідіймальних машин (кранів), ліфтів; електрозварювальні установки та установки електричного кабельного обігрівання.

1.1.2. Вимоги цих Правил поширюються на всі підприємства та організації незалежно від форм власності на засоби виробництва.

1.2. Скорочення, терміни, визначення

Нульовий робочий та нульовий захисний провідники працюють окремо в усій системі.

Функції нульового робочого та нульового захисного провідників об’єднані в одному провідникові в частині мережі.

Функції нульового робочого та нульового захисного провідників об’єднані в одному провідникові в усій мережі.

Мережа живлення системи ІТ не має безпосередньо зв’язку струмовідних частин з землею, а відкриті струмопровідні частин електроустановки заземлені.

Нульовий робочий провідник.

Нульовий захисний провідник.

Об’єднаний нульовий робочий та захисний провідник

Пристрій захисного вимикання, що реагує на диференціальний струм.

Повітряна лінія електропередачі.

Освітлення, яке призначене для продовження роботи під час аварійного відключення робочого освітлення.

Для зрівнювання потенціалів утих приміщеннях та зовнішніх установках, в яких застосовується заземлення або занулення, будівельні і виробничі металеві конструкції, стаціонарно прокладені трубопроводи всіх призначень, металеві корпуси технологічного обладнання, підкранові і залізничні колії тощо повинні бути приєднані до мережі заземлення або занулення

Зварювання дугове і електрошлакове. Вимоги безпеки

Ліфти пасажирські та вантажні. Терміни та визначення

Зварювання та споріднені процеси. Частина 2. Процеси зварювання та паяння. Терміни та визначення

Зварювання та споріднені процеси. Частина 3. Зварювання металів: з’єднання та шви, технологія, матеріали та устаткування. Терміни та визначення

Будівельні матеріали. Методи випробування на горючість

ЕСКД. Обозначения условньїе графические в схемах

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ССБТ. Смеси взрывоопасньїе. Классификация методы испытаний

ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ССБТ. Электробезопасность. Предельно долусти-мые значення напряжений прикосновения и токов

ГОСТ 12.1. 044-89 (ИСО 4589-84)

ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материа-лов. Номенклатура показателей и методы их определения

ССБТ. Изделия злектротехнические. Общие требования безопасности

ССБТ. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности

ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Порядок согласования технической документации, проведения испытаний, выдача заключений и свидетельств

ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности

ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности

ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования

Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия

Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения

Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

Степени защиты, обеспечиваемые оболочками. Код IP

Машины электрические вращающиеся. Классификация степеней защиты, обеспечиваемых оболочками вращающихся электрических машин

ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1 -79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-1 9-81)

Светильники. Общие технические условия

Электрооборудование взрывозащищенное. Общие технические требования и методы испытаний

Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты «Масляное заполнение оболочки». Технические требования и методы испытаний

Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты «Кварцевое заполнение оболочки». Технические требования и методы испытаний

Электрооборудование взрывозащищенное со специальным видом взрывозащиты. Технические требования и методы испытаний

Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты «Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением». Технические требования и методы испытаний

Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь». Технические требования и методы испытаний

Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка». Технические требования и методы испытаний

Электрооборудование взрывозащищенное с защитой вида «е». Технические требования и методы испытаний

Краны грузоподъемные. Режимы работы

Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения воспламеняемости под воздействием источника зажигания

ГОСТ 30331 .2-95 (МЭК 364-3-93)

Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики

ГОСТ 30331 .3-95 (МЭК 364-4-41 -92)

Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током

Житлов! будинки для індивідуальних забудовників України

Громадські будинки та споруди. Основні положения

источник

Правила побудови електроустановок електрообладнання спеціальних установок

ИНСТИТУТ ОБОГАЩЕНИЯ ТВЕРДЫХ ГОРЮЧИХ ИСКОПАЕМЫХ

Госстроем СССР 20 марта 1990 г.

ЦК профсоюза рабочих угольной промышленности

Правила безопасности на предприятиях по обогащению и брикетированию углей (сланцев)

Читайте также:  Правила установки смесителей у моек

Подготовка третьего издания «Правил безопасности на предприятиях по обогащению и брикетированию углей (сланцев)» осуществлена сотрудниками Института по обогащению твердых горючих ископаемых (ИОТТ), а также Укрнииуглеобогащения и Кузнииуглеобогащения в соответствии с приказом Министра угольной промышленности СССР № 124 от 14.06.88 г.

При составлении проекта Правил за основу приняты Правила безопасности на предприятиях по обогащению и брикетированию углей (сланцев) издания 1976 г.

В настоящей редакции Правил учтены изменения в технологии обогащения и брикетирования угля, в технике безопасности и организационной структуре управления предприятиями, а также замечания и предложения производственных объединений, обогатительных и брикетных фабрик и институтов и введенные за 15-летний период новые общесоюзные и отраслевые нормативные документы по охране труда и технике безопасности.

В Правилах не приведены требования безопасности, изложенные в действующих нормативных документах. В тексте приводятся ссылки на эти документы, а в приложении 16 дан их полный перечень.

Проект Правил безопасности подготовлен рабочей комиссией, созданной согласно приказу Министра угольной промышленности СССР и Председателя Госгортехнадзора СССР от 04.04.89 №51/40.

Госгортехнадзоры Казахстана, Российской Федерации и Украины, государственные корпорации «Казахстануголь», «Уголь России», Комитет по угольной промышленности Министерства топлива и энергетики Российской Федерации и Государственный комитет по угольной промышленности Украины признали экономически целесообразным сохранить единство нормативной базы по охране труда на предприятиях угольной промышленности, в том числе сохранить действие нормативных актов по охране труда, введенных до 01.01.92 г., в части, не противоречащей законам Казахстана, Российской Федерации и Украины.

1.1. Настоящие Правила предназначены для обеспечения безопасных условий труда при ведении процессов обогащения, брикетирования и рассортировки углей и сланцев.

Область применения: проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация всех производств, связанных с обогащением, рассортировкой и брикетированием углей (сланцев).

Правила распространяются на руководящих и инженерно-технических работников, должностные лица контролирующих органов, военизированную горно-спасательную часть (ВГСЧ) и рабочих углеобогатительных, сланцеобогатительных, углебрикетных фабрик, обогатительных установок, сортировок, технологических комплексов шахт (разрезов) и других организаций*, производящих реконструкцию, ремонт, монтаж и прочие работы на действующих предприятиях. Правила также распространяются на проектные, проектно-конструкторские, научно-исследовательские институты, строительно-монтажные организации в части обеспечения соблюдения требований Правил безопасности в процессе производства.

Обязанности по технике безопасности и производственной санитарии рабочих должны быть изложены в инструкциях по охране труда.

Обязанности по технике безопасности и производственной санитарии инженерно-технических работников предприятий должны включаться в должностные инструкции.

1. Углеобогатительные, сланцеобогатительные, углебрикетные фабрики, установки, сортировки и технологические комплексы шахт (разрезов) для краткости в дальнейшем по тексту Правил будут именоваться предприятиями.

2. Наименование «уголь» распространяется на переработку, обогащение и брикетирование каменных и бурых углей, антрацитов и сланцев.

3. При производстве на предприятиях работ, не регламентированных настоящими Правилами, должны применяться соответствующие отраслевые нормативные документы по технике безопасности.

4. Инструкции, прилагаемые к Правилам, являются их составной частью.

1.2. Рабочие предприятий и других организаций, выполняющие работы на этих предприятиях, обязаны соблюдать инструкции по охране труда на рабочих местах, устанавливающие для них правила выполнения работ и поведения в производственных помещениях и на строительных площадках. Такие инструкции разрабатываются на основании настоящих Правил, утверждаются администрацией предприятия совместно с профсоюзным комитетом и находятся на рабочих местах.

1.3. Приемка в эксплуатацию новых и реконструируемых предприятий и отдельных цехов должна производиться в соответствии со СНиП „Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

* Кооперативы, арендные коллективы и др.

Реконструкция зданий и сооружений, установка в производственных помещениях действующих предприятий нового оборудования или замена существующего оборудования другим с параметрами, создающими дополнительные нагрузки на строительные конструкции или изменяющими их характер, должны осуществляться только по проектам проектных организаций, согласованным в установленном порядке.

1.4. Все трудящиеся, поступающие на предприятие, подлежат обязательному предварительному медицинскому освидетельствованию. Отдельные категории работников подвергаются периодическому медицинскому освидетельствованию.

1.5. Все рабочие, поступающие на предприятие, а также переводимые на работу по другой профессии, должны быть обучены профессии в соответствии с действующим Типовым положением о профессиональном обучении рабочих на производстве. После сдачи экзаменов рабочим выдаются удостоверения.

1.6. Организация обучения безопасности труда должна соответствовать требованиям действующего ГОСТа „Организация обучения работающих безопасности труда».

1.7. Все рабочие, поступающие на предприятие, должны быть предварительно обучены технике безопасности и производственной санитарии по утвержденным программам при учебных пунктах предприятий или в учебно-курсовых комбинатах с отрывом от производства и обязательной сдачей экзамена. Экзамены проводятся специальными комиссиями под председательством главного инженера предприятия или его заместителя.

1.8. Для рабочих, ранее не работавших на предприятиях, продолжительность предварительного обучения устанавливается 3 дня, для работавших на таких предприятиях — 1 день.

1.9. К обслуживанию грузоподъемных машин и устройств, электротехнических установок и сосудов, работающих под давлением, допускаются лица, имеющие удостоверения на право их обслуживания.

1.10. Рабочие, занятые на работах, где организацией труда предусматривается совмещение производственных профессий, допускаются к работе только после обучения всем смежным профессиям, необходимым для обслуживания данного рабочего места.

1.11. Администрация предприятия обязана 1 раз в год производить проверку знаний по технике безопасности у рабочих по их профессии.

Руководящие и инженерно-технические работники предприятий обязаны не реже 1 раза в 3 года сдавать экзамены по настоящим Правилам.

1.12. К техническому руководству работами на предприятии допускаются только лица, имеющие специальное техническое образование.

Читайте также:  Противопожарные правила установка шлагбаумов

1.13. Каждое предприятие должно иметь план ликвидации аварий, разработанный в соответствии с Инструкцией по составлению планов ликвидации аварий (приложение 1).

Ответственным за изучение руководящими и инженерно-техническими работниками плана ликвидации аварий является главный инженер предприятия (фабрики, шахты, разреза). Ответственным за ознакомление с планом ликвидации аварий рабочих является лицо технического надзора, которому непосредственно подчиняются инструктируемые рабочие (руководители участков, служб, начальники смен, механики, мастера).

Каждое предприятие 1 раз в год проводит учебную тревогу по плану ликвидации аварий.

Запрещается работа предприятий без плана ликвидации аварий.

1.14. Каждый работник, заметивший возникшую опасность на предприятии, обязан сообщить об этом рядом работающим, оператору своего участка, непосредственному начальнику, а в его отсутствие — вышестоящему руководителю и принять меры по ее ликвидации, если это не угрожает его жизни.

1.15. Администрация обязана обеспечить работников специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты.

Одежда, обувь и другие средства индивидуальной защиты должны содержаться в исправном состоянии, исключающем возможность захвата их движущимися и вращающимися частями оборудования. Волосы работающих должны быть заправлены под головной убор.

Запрещается работа лиц без специальной одежды и других средств индивидуальной защиты.

1.16. Лица, обслуживающие установки с применением токсичных продуктов, должны быть обучены приемам безопасного обращения с ними согласно Инструкции по обращению с токсичными продуктами (приложение 2).

1.17. При использовании радиоактивных веществ и источников проникающего и ионизирующего излучения необходимо руководствоваться Инструкцией по радиационной безопасности при монтаже и эксплуатации радиоизотопных приборов.

1.18. На каждом предприятии должны быть разработаны нарядная система и учет работающих. Порядок учета устанавливает директор предприятия, который несет ответственность за правильность его ведения.

На каждом предприятии должны быть утверждены главным инженером перечень работ повышенной опасности (приложение 3) и список лиц, назначаемых ответственными руководителями работ.

1.19. Содержание зданий и сооружений, порядок и периодичность их проверок и освидетельствование состояния строительных конструкций зданий и сооружений должны соответствовать Положению о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений.

Все строительные конструкции зданий и сооружений, находящиеся под воздействием агрессивной среды, должны быть защищены от коррозии в соответствии с требованиями главы СНиП „Защита строительных конструкций от коррозии».

1.20. Все несчастные случаи, происшедшие на производстве, расследуются и учитываются в соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. Аварии, не повлекшие за собой несчастных случаев, расследуются в соответствии с Инструкцией по техническому расследованию и учету аварий, не повлекших за собой несчастных случаев, на подконтрольных горнотехническому надзору предприятиях и объектах.

Расследование аварий зданий и сооружений производится в соответствии с Положением о порядке расследования причин аварий зданий, сооружений, их частей и конструктивных элементов.

1.21. Все предприятия в период строительства, реконструкции и эксплуатации должны обслуживаться ВГСЧ. Профилактические службы ВГСЧ обеспечивают контроль за состоянием противопожарной защиты и пылегазового режима.

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ МЕСТАМ И ОБОРУДОВАНИЮ

1.22. Оборудование предприятий должно отвечать требованиям технических условий, действующих стандартов и правил безопасности. Расположение оборудования во всех производственных помещениях должно обеспечивать безопасность и удобство его обслуживания и ремонта, возможность свободного перемещения оборудования при его монтаже и демонтаже.

1.23. Инструмент, обтирочные и смазочные материалы должны храниться в специально выделенных местах.

1.24. Пуск машин и механизмов в работу производится только при их исправном состоянии и наличии исправных защитных ограждений, заземлений, средств контроля и сигнализации.

1.25. До начала смены начальник смены или мастер обязан ознакомиться с оперативной обстановкой на предприятии. В начале рабочей смены начальник смены или мастер обязан обеспечить проверку исправности машин и механизмов, наличия и исправности ограждений, защитных заземлений, противопожарных средств, средств связи, инструмента и при обнаружении неисправности принять меры к их устранению до начала работы.

1.26. Дистанционный пуск механизмов предприятия оператором (диспетчером) выполняется после получения сигналов от операторов, управляющих отдельными участками предприятия, или машинистов, обслуживающих механизмы, о готовности механизмов к пуску. Перед дистанционным пуском механизмов должен подаваться предупредительный автоматический звуковой сигнал длительностью не менее 5 с, четко слышимый на всех площадках у запускаемых механизмов.

1.27. При пуске механизмов с рабочего места необходимо получить разрешение оператора (мастера), убедиться, что на них не ведутся работы, подать предупредительный звуковой сигнал и только после этого производить пуск.

Механизмы, которые находятся вне поля видимости лица, производящего пуск, должны иметь автоматический сигнал, включающийся не менее чем за 5с до их пуска.

Перечень механизмов, пуск которых сопровождается автоматически подаваемым сигналом, а также значения сигналов устанавливаются главным инженером предприятия. Запрещается пользоваться неутвержденными сигналами.

1.28. На постах управления и на технологическом оборудовании должны быть четкие надписи, указывающие номер позиции по схеме цепи аппаратов.

1.29. Открытые вращающиеся части механизмов (муфты, ременные и зубчатые передачи, шкивы, концы валов и т. п.), а также движущиеся части, представляющие опасность для обслуживающего персонала, должны быть ограждены. Движущиеся части ограждаются в соответствии с технической документацией заводов-изготовителей на оборудование. Запрещается работа со снятым или неисправным ограждением.

1.30. Защитные ограждения движущихся и вращающихся частей должны быть снабжены приспособлениями для надежного удержания их в закрытом (рабочем) положении.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector