Меню Рубрики

Установка програми шкільний підручник

Гусятинський районний методичний кабінет

Система шкільного менеджменту School Champion

Впровадження єдиної системи центрального
електронного обліку підручників у роботу загальноосвітнії
навчальних закладів

Програма “Шкільний підручник”

Програма призначена для автоматизації роботи, пов’язаної з обліком, використанням, замовленням та перерозподілом навчальної літератури. Програма розрахована для вирішення наступних завдань:

  • формування аналітико-статистичних показників щодо потреби, наявності підручників у фондах та можливості перерозподілу навчальної літератури в межах району (міста), області, України;
  • формування звітів загального забезпечення підручниками з окремо взятого предмета, класу, мови навчання;
  • облік навчальної літератури, яка знаходиться на балансі навчального закладу;
  • формування звіту про надходження літератури за певний період.

Для роботи з Програмою користувачу необхідні базові навички роботи з операційною системою.

Програмний комплекс успішно працює під операційною системою сімейства Microsoft Windows.

Для роботи Програми необхідно:
  • встановити віртуальну машину Java (середовище виконання JRE), яку можна безкоштовно завантажити за адресою http://www.java.com/ru/download/manual.jsp?locale=ru
  • постійне підключення до мережі інтернет з відкритим на активному мережевому обладнанні портом 8080.
— — — — — Ссилки для завантаження Java взяті із сайту «ПоліСофт» — — — — —
Java (Windows 1.7_25), Java (Windows 1.6_45), Видалення Java
— — — Ссилка для завантаження програми «Шкільний підручник» взята із сайту «ПоліСофт — — —
«Шкільний підручник» версія 2.0

Для коректного відображення форм АРМу на ПК користувача повинні бути встановлені наступні налаштування екрану:

  • роздільна здатність екрану – 1024х768 і вище;
  • масштабний коефіцієнт екрану – стандартний масштаб (96 dpi або 100%).

источник

Бібліопланета

Сайт бібліотеки Жовтоводської гуманітарної гімназії імені Лесі Українки

Програма “Шкільний підручник”

ВПРОВАДЖЕННЯ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО
ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛІКУ ПІДРУЧНИКІВ У РОБОТУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

1.Загальна інформація 26.12.2013

1.1.Призначення Програми
ЄСЦЕОП (Комп’ютерна програма «Шкільний підручник») (далі – Програма) призначена для автоматизації роботи, пов’язаної з обліком, використанням, замовленням та перерозподілом навчальної літератури. Програма розрахована для вирішення наступних завдань:
– формування аналітико-статистичних показників щодо потреби, наявності підручників у фондах та можливості перерозподілу навчальної літератури в межах району (міста), області, України;
– формування звітів загального забезпечення підручниками з окремо взятого предмета, класу, мови навчання;
– облік навчальної літератури, яка знаходиться на балансі навчального закладу;
– формування звіту про надходження літератури за певний період.
1.2.Вимоги до рівня підготовки користувача
Для роботи з Програмою користувачу необхідні базові навички роботи з операційною системою, вміння виконувати стандартні операції з вікнами та формами вводу даних.
1.3.Вимоги до програмного та апаратного забезпечення
Програмний комплекс ЄСЦЕОП є кросплатфо́рмовим настільним додатком, який однаково успішно працює під операційними системами сімейства Microsoft Windows, UNIX-подібними операційними системами, Mac OS X , Solaris
Для роботи Програми необхідно:
– встановлена віртуальна машина Java (середовище виконання JRE), яку можна безкоштовно завантажити за адресою http://www.java.com/ru/download/manual.jsp?locale=ru
– постійне підключення до мережі інтернет з відкритим на активному мережевому обладнанні портом 8080.
Для коректного відображення форм АРМу на ПК користувача повинні бути встановлені наступні налаштування екрану:
• роздільна здатність екрану – 1024х768 і вище;
• масштабний коефіцієнт екрану – стандартний масштаб (96 dpi або 100%).
2.Запуск Програми
Перший запуск програми розпочинається із інсталяції клієнта програмного комплексу з інтернетресурсу http://www.polysoft.com.ua/ (Рис. 1).

Рисунок 1. Інсталяція клієнта ЄСЦЕОП

Для цього потрібно на сторінці програмного комплексу натиснути на посилання «Шкільний підручник» та погодитись на відкриття програми. ісля встановлення програми на робочому столі з’явиться ярлик та вікно авторизації користувача.

2.1. Авторизація користувача

Щоб увійти в Програму, необхідно у вікні «Реєстрація» виконати наступні дії:
Ввести Логін користувача в поле «Ім’я користувача» Ввести пароль у поле «Пароль». При цьому замість символів пароля у полі будуть відображатися символи «•», з метою захисту від сторонніх осіб під час введення. Натиснути кнопку «Увійти» (Рис.2).

Рисунок 2. Вхід у Програму

Якщо після запуску ярлика програми з’являється вікно попередження системи безпеки, необхідно поставити галочки у відповідних полях та натиснути кнопку «Run» (Рис.3), щоб в подальшій роботі дане вікно не з’являлось.

Рисунок 3. Попередження системи безпеки

2.2 Отримання логіна та пароля користувачем

Для отримання логіна і пароля відповідальним працівником (методистом РМК, ММК, НМЦ) надсилається на електронну адресу адміністратора: school-book@ukr.net заявка з переліком навчальних закладів, ПІП бібліотекарів та електронною адресою кожного. Після отримання заявки адміністратор надсилає на вказану електронну адресу логін та пароль.
При зміні відповідального працівника (бібліотекаря, методиста) адміністратор надсилає інший логін та пароль. Для цього необхідно надіслати заявку на електронну адресу адміністратора: school-book@ukr.net.

2.3 Права доступу

Права доступу надаються відповідно до рівня управління:
Рівень навчального закладу (бібліотекар) – формування бази даних бібліотечного фонду навчального закладу та відповідної звітності.
Рівень району, міста (відповідальний працівник відділу чи управління освіти, методист РМК,ММК, НМЦ) – формування довідників навчальних закладів та звітності забезпечення підручниками по району, місту.
Рівень області (відповідальний працівник департаменту чи управління освіти, методист ІППО) – формування довідників районів та міст, звітності забезпечення підручниками по області.
Рівень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (відповідальний працівник, адміністратор) – формування довідників: назви предметів, підручників, видавництва, типи навчальних закладів, мови та рівень навчання, джерела фінансування, компоненти.

2.4 Зворотній зв’язок з Адміністратором
При потребі всі питання щодо роботи в Програмі надсилаються на електронну адресу Адміністратора: school-book@ukr.net
Адміністратор надсилає необхідні повідомлення на вказану у заявці електронну адресу.
3. Робота з Програмою
3.1. Головне вікно Програми

Після введення логіна та пароля відкривається головне вікно Програми. З лівої сторони знаходиться перелік областей, районів, шкіл або класів (залежно від рівня доступу користувача (Рис.4).

Рисунок 4. Головне вікно

3.2 Укладання довідників

Довідники складаються відповідальним працівником відповідно до прав доступу та рівня управління.
Відповідальний працівник на рівні району (міста) формує перелік навчальних закладів, вказуючи обов’язково ступінь та тип навчального закладу.
Для цього потрібно виділити на дереві об’єктів назву району, потім вибрати на нижній панелі вкладку «Довідники» (Рис.5).

Рисунок 5. Укладання довідника шкіл

Наступний крок: вибрати у верхній панелі вкладку «Школи» та натиснути кнопку меню «Додати» (Рис.6). Заповнити відповідні поля: ввести назву школи, обрати з випадаючого списку ступені та тип навчального закладу. Для завершення натиснути кнопку «Додати».

Рисунок 6. Введення назви школи

Аналогічно здійснюється редагування назви навчальних закладів. Але при цьому необхідно виділити потрібний навчальний заклад. Потім у меню (або натиснувши праву кнопку мишки) вибрати потрібну дію. Заповнити поля у наступному вікні (Рис.7)
Рисунок 7. Редагування назви школи

3.3 Створення бази даних підручників

Для обліку навчальної літератури необхідно зробити наступні кроки: вибрати в дереві об’єктів потрібний навчальний заклад і клас. На нижній панелі обрати вкладку «Введення даних». На верхній панелі у частині «Потреба в підручниках» вибрати «Обліковий період» (навчальний рік). Вибрати мову навчання в даному класі. Заповнити поле «Кількість учнів», натиснути кнопку «Зберегти» (Рис.8)
Рисунок 8. Заповнення поля «Кількість учнів»

Для введення підручників потрібно виділити клас, до якого відносяться підручники, які ви будете ставити на облік (Рис. 9)
Рисунок 9. Введення даних

Для введення нового підручника натиснути кнопку «Додати» у верхньому лівому кутку робочої області (Рис.9)
Заповнити поля у вікні «Додавання підручника» (Рис.10).

Рисунок 10. Заповнення (редагування) поля «Потреба у підручнику»

Рисунок 10. Додавання підручника

Заповнити поле «Кількість учнів, які потребують підручник». Уточнення: Якщо підручник використовується всією кількістю учнів у класі (паралелі), то зазначаємо у полі «Кількість учнів, що потребує підручник» ще раз ту кількість, яка самостійно уже зазначена у полі «Кількість учнів у класі (паралелі). Якщо даний підручник використовується тільки одним (двома) класами з паралелі, чи не усіма учнями (наприклад, лише дівчатками), то ставилься потрібна кількість учнів. Якщо наявний підручник не використовується, зазначаємо у полі «Кількість учнів, що потребує підручник» нуль – 0. Заповнити поле «Потреба для вчителів». Натиснути кнопку «Додати».

Читайте также:  Установка автосигнализации в тагиле

3.4 Інвентарний облік навчальної літератури
Для інвентарного обліку навчальної літератури необхідно: виділити рядок з потрібним підручником у І частині таблиці «Потреба в підручниках», у ІІ частині таблиці «Інвентарний облік» кнопку «Додати» (Рис.11)
Заповнити поля у вікні «Додавання підручника».

Рисунок 11. Інвентарний облік навчальної літератури.

Рисунок 12. Приклад заповнення даних інвентарного обліку

4. Якщо ціна 1-го примірника вказується дробовим числом, то пишеться через крапку (наприклад 23.56).
Застереження: якщо замість крапки поставити кому, Програма не зможе прочитати даний символ у позначенні ціни – потрібно ставити лише крапку

4.Формування звітності

4.1.Забезпеченість підручниками

Для формування звіту «Забезпеченість підручниками» потрібно обрати пункт меню «Звіти» та вибрати «Забезпечення підручниками» (або натиснути відповідну піктограму на панелі). У вікні, що з’явиться, обрати відповідну мову навчання та натиснути кнопку «Сформувати».

Рисунок 13. Формування звіту «Забезпечення підручниками»

Якщо при цьому в дереві об’єктів був виділений один клас – формується звіти лише для цього класу (рис. 11). Якщо був виділений навчальний заклад – формується звіт для всіх класів. В такому випадку, щоб переглянути наступну сторінку потрібно використовувати кнопки на панелі інструментів.
Для збереження звіту необхідно:
Натиснути на панелі інструментів кнопку «Зберегти». (рис. 13) Вказати потрібне місце збереження.
Написати назву документа, що створюється. Вибрати формат документу. Звіти навчальних закладів зберігаються за обліковий період у «Архіві» автоматично (наприклад: 2012/2013 навчальний рік).
Протягом облікового періоду навчальні заклади вносять необхідну інформацію щодо навчальної літератури, яка надійшла чи списана

Рисунок 14. Збереження звіту.

Для друку звіту необхідно натиснути на панелі інструментів кнопку друку і, виконавши відповідні налаштунки, натиснути кнопку «OK».

15. Друк матеріалів обліку


4.2 Аналітико-статистичні показники забезпечення.

Аналогічно попередньому формується звіт «Аналітико-статистичні показники забезпечення»

Рисунок 16. Облік навчальної літератури

4.3.Інвентарний облік підручників

Звіт формується після заповнення відповідних полів вікна (Рис.16)

Рисунок 17. Облік навчальної літератури

4.4. «Звіт по окремому предмету»

Звіт формується після заповнення відповідних полів вікна (Рис.17)

18. Облік навчальної літератури

5.Перевірка правильності та повноти введення інформації

источник

Програма електронного обліку навчальної літератури «Шкільний підручник»

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Посібник для методистів з бібліотечних фондів

та бібліотекарів навчальних закладів

Програма електронного обліку навчальної літератури «Шкільний підручник» Посібник для методистів з бібліотечних фондів та бібліотекарів навчальних закладів. – Полтава: ПОІППО. – 2008. – 25 стор.

Атахаджаєва Н. В., методист ПОІППО імені

Атахаджаєва Н. В., методист ПОІППО імені ;

Сідокур С. І ., завідуюча Полтавським РМК;

М ., спеціаліст з комп’ютерних технологій.

Упорядники: , методист Полтавського РМК.

Посібник розроблено відповідно до комп’ютерної Програми електронного обліку навчальної літератури «Шкільний підручник», яка створена у 2006 р. у ПОІППО, пройшла апробацію в Полтавському РМК та запроваджена в бібліотеках загальноосвітніх навчальних закладів області з 2008 р.

Програма «Шкільний підручник» відзначена дипломами І V та V виставок-презентацій «Освіта України. Інноваційні технології навчання», рекомендована Всеукраїнською науково-практичною конференцією «Впровадження інноваційних технологій в організацію забезпечення навчальною літературою закладів освіти України» (2009р.), рекомендована Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах. (2010р.) Посібник призначений для забезпечення методичного супроводу з питань системного обліку навчальної літератури шляхом використання електронних таблиць Excel та Програми «Шкільний підручник». У посібнику вміщено інструкції до встановлення (інсталяції) засобу та довідкові дані для роботи з системою та Програмою електронного обліку навчальної літератури.

Посібник адресовано бібліотекарям загальноосвітніх навчальних закладів та методистам з бібліотечних фондів обласних управлінь освіти та районних (міських) методичних кабінетів.

Затверджено вченою радою ПОІППО від 26.02.08 р. протокол

Питання впровадження комп’ютерних технологій у систему роботи по забезпеченню навчальною літературою закладів освіти України, в організацію роботи бібліотекарів ЗОШ та методистів по бібліотечних фондах набуває все більшої актуальності. Шкільні бібліотеки забезпечуються комп’ютерами та приєднуються до системи Інтернет. Але при цьому підрахунки по обліку навчальної літератури здійснюються бібліотекарями шкіл та методистами РМК з великою затратою як часу, так і зусиль. Інвентаризація бібліотечних фондів проводиться в короткі строки та не зручний період часу (кінець навчального року), коли бібліотекарі ЗОШ та методисти перевантажені. Під час таких обрахунків допускається значна кількість помилок, що пов’язані з людським фактором.

У користуванні учнів загальноосвітніх навчальних закладів уже сьогодні більш ніж 800 видань підручників і посібників навчання для 1 – 11 класів. На час повного забезпечення навчальних закладів підручниками по програмі 12-річної школи (2012 р.) у бібліотечному фонді ЗНЗ І-ІІІ ст. може одночасно бути у користуванні від 350 до 500 назв.

У бібфондах навчальних закладах районного(міського) відділу освіти будуть використовуватися підручники та посібники 500 – 800 назв. І, нарешті, по області від 1 до 11 кл. лише учнями загальноосвітніх навчальних закладах будуть використовуватися підручники від 800 – до 1200 і більше назв.

При такій значній кількості навчальної літератури, а також виходячи з того, що надалі посилюються тенденції учителів використовувати підручник не запропонованого автора, а саме того, якого учитель має право обрати, важливим буде не лише облік навчальної літератури, але і аналіз її використання, потреби у альтернативному підручнику саме того чи іншого автора. Облік повинен здійснюватися одночасно з формуванням аналітично-статистичних даних потреби, наявності, використання та забезпечення затребуваною навчальною літературою. Така система обліку навчальної літератури існує в Полтавській області з 2000 року.

Впровадження системи електронного обліку навчальної літератури за програмою «Шкільний підручник» дає можливість значно підвищити ефективність роботи по забезпеченню закладів освіти навчальною літературою, зокрема встановлює чіткий обліку підручників та посібників навчання та спрощує процес щорічної інвентаризації фондів навчальної літератури.

1. МЕТА СТВОРЕННЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ, ЗМІСТ

ТА СТРУКТУРА ІННОВАЦІЙНОЇ РОЗРОБКИ

1.1. Мета створення та призначення

Впровадження системи обліку навчальної літератури на основі Програми «Шкільний підручник» має на меті покращити якісні показники з питань обліку навчальної літератури на рівні шкіл та району, підвищити швидкість та ефективність обробки інформації на всіх рівнях, що дозволить оперативно реагувати на потреби сьогодення.

Програма «Шкільний підручник» призначається для використання в усіх типах загальноосвітніх навчальних закладах. За умови, що довідники навчальної літератури будуть складені за іншими, відповідними навчальному закладу програмами навчання, Програма може використовуватися в професійно-технічних та вищих навчальних закладах.

1.2. Зміст та практичне значення.

Важливим компонентом програми є надання головною установою єдиних по змісту довідникових матеріалів (бази даних).

База даних Програми «Шкільний підручник», яка формується на рівні області (методистом ПОІППО) містить перелік предметів та діючих підручників, що відповідають програмам навчання на поточний навчальний рік (див. розділ 5.3). Відповідно до таблиць системного обліку підручників, які діють в області з 2000 р., навчальна література поділена на три складові частини: «державний компонент навчання» (інваріативна частина начального плану), «шкільний компонент навчання» (варіативна частина начального плану) та на «іншу навчальну літературу». Також база даних програми містить перелік областей, районів, міст, навчальних закладів . Бази даних оновлюються щорічно та передаються до районів (шкіл) за допомогою електронних носіїв (дискети, диски, флеш-карти) або електронною поштою.

При роботі з системою електронного обліку бібліотекарями заносяться дані про назву підручника, його авторів, до якої дисципліни він належить, в якому класі використовується, якого року виданий, та скільки даних підручників є в наявності у навчальному закладі. У процесі внесення даних по кожному підручнику самостійно формується система узагальнених показників про потребу, наявність та забезпечення підручниками в розрізі кожного класу . Інформація подається у вигляді таблиць, які з певними змінами діють в області з 2000 року. На основі інформацій шкіл електронний засіб додатково дозволяє формувати звіт в розрізі району.(області) по кожному предмету, із зазначенням наявності підручників по рокам видань та відсотку забезпечення. Система електронного обліку є багатофункціональною, оскільки містить необхідні для навчального закладу (управління освіти) статистичні дані про підручники.

Читайте также:  Установка всех кодеков kubuntu

Всі дані про підручники, сформовані за допомогою електронного засобу «Шкільна бібліотека» на рівні навчального закладу, відправляються у вигляді файлів в головну установу (район), де приймаються за допомогою електронного посібника рівня району — «Шкільний підручник — Центр». Тут здійснюються усі узагальнюючі обрахунки та автоматично формується звіт по району. Методист з бібфондів РМК за допомогою даної системи електронного обліку формує зведені звіти (окремо по кожному класу, за авторами та роками видання підручників, із зазначенням відсотку забезпечення) по району в цілому та кожному навчальному закладу зокрема.

Оскільки електронний засіб дає можливість сформувати звіт про наявність підручників по окремому предмету та по кожному виданню в розрізі кожної школи, то методист отримує можливість:

— проконтролювати звіти шкіл та виявити помилки;

— здійснити перерозподіл підручників між навчальними закладами, згідно потреби до контингенту учнів по кожному з видань;

— проконтролювати здійснені при ЗНЗ замовлення навчальної літератури та її використання у поточному навчальному році.

Звіт про наявність підручників по окремому предмету формується також у розрізі управлінь освіти облдержадміністрацій, методисти з бібліотечних фондів яких отримують аналогічні можливості у роботі з фондами навчальної літератури у межах області.

Для динамічного реагування на типові помилки, допущені користувачами, надається можливість їх коригування під час роботи з програмою.

Таким чином у результаті збору інформації створюється повна, цілісна, реальна картина рівня забезпечення навчальною літературою в розрізі як окремих навчальних закладів, так і району(області) в цілому. Це дає можливість удосконалити та заздалегідь, уже після завершення щорічної червневої інвентаризації фондів навчальної літератури, здійснити перерозподіл навчальної літератури, визначитися у додатковій потребі підручників окремих авторів. Значно підвищується швидкість обробки інформації на рівні району (області), що дозволяє оперативно замовити підручники і навчальні посібники на поточний навчальний рік.

1.3. Структура інноваційної розробки

Програма «Шкільний підручник» створена таким чином, щоб нею мали змогу користуватися навчальні заклади усіх видів та ступенів, в тому числі й малокомплектні початкові школи. Частина програми, в якій бібліотекар навчального закладу формує таблиці обліку, надається для ЗНЗ безкоштовно, що відразу сприяє її швидкому придбанні та розповсюдженню.

2.1. Вимоги до технічних записів

ІВМ – сумісний комп’ютер, мінімальна конфігурація якого не нижче Pentium II

ОЗП — 64 МБ оперативної пам’яті.

Жорсткий диск, на якому 10 МБ вільного місця, CD привід.

2.2. Вимоги до системних програмних засобів

Електронний посібник потребує встановлення на комп’ютер операційної системи Windows 2000 або Windows XP, пакет Microsoft Office 2000 або вище.

3.1. Попередні відомості, необхідні для інсталяції та експлуатації.

Перед використанням електронний засіб потрібно інсталювати (установити ) на вінчестер за допомогою програми Setup. exe, яка запускається з компакт диску або з вінчестера.

Для правильної роботи електронного засобу «Шкільний підручник» на комп’ютері користувача повинні бути установлені системні програми, перелічені в п.2.2 цієї інструкції.

3.2. Установка електронного засобу

1. Запустіть програму Setup. exe з дистрибутивного компакт-диску. На екрані з’явиться вікно підготовки до інсталяції.

2. Наступним відкривається вікно, яке попереджає про те, що перед інсталяцією програми потрібно закрити всі вікна, а також попередження про те, що посібник захищений від копіювання. Для продовження натисніть кнопку Next.

3. Ви побачите вікно, на якому вказується ім’я вашого комп’ютера. Для продовження натисніть кнопку Next.

4. Відкривається вікно вибору місця розташування електронного засобу на Вашому комп’ютері. Для коректної роботи засобу не потрібно змінювати шлях, куди комп’ютер встановлює посібник за замовчуванням. Для продовження натисніть кнопку Next.

5. Відкривається вікно, в якому можна вказати назву електронного засобу. Для продовження натисніть кнопку Next.

6. Відкривається вікно, яке вказує параметри установки. Для внесення змін (при потребі) натисніть кнопку Back. Для продовження натисніть кнопку Next.

7. Відкривається вікно завершення установки. Натисніть кнопку Finish.

4. ЗАПУСК ЕЛЕКТРОННОГО ПОСІБНИКА

4.1. Запуск та головне меню складових частин програми.

Запуск електронного посібника здійснюється послідовністю Пуск ® Програми ® Шкільна бібліотека ® School. Після запуску програми відкривається вікно, головне меню якого складається з 27 функціональних «кнопок» у частині програми «Шкільний підручник. Центр», що призначена для відділів і управлінь освіти

та 21 функціональної «кнопки» у частині програми «Шкільний підручник», що призначена для бібліотек навчальних закладів.

Немає потреби описувати призначення кожної функціональної кнопки та пов’язаної з нею дії, – при піднесення курсору до відповідної кнопки виникає надпис – її призначення.

4.2. Налаштування параметрів та прийом довідників перед початком роботи з програмою.

Після запуску електронного засобу потрібно зробити необхідні налаштування:

— Зайти в меню «Сервіс ® Налаштування параметрів». У вікні налаштунків вказати (тобто, вибрати із запропонованого довідниками переліку):

— 1 — область, район(місто) чи категорію навчальних закладів інтернатного типу, що мають обласне підпорядкування)

Надалі потрібно вказати (вписати) періоди, коли підручники вважаються новими, а коли придатними до навчання (старими). Дані періоди щорічно визначає Інститут інноваційних технологій і змісту освіти та надає в листові-розпорядженні про здійснення інвентаризації фондів навчальної літератури.

Після здійснення налаштунків обов’язково потрібно «натиснути кнопку» «Зберегти». Якщо цього не зробити, у набраних даних по обліку не буде «адреси», за якою можна сформувати таблиці обліку та статистичних даних по підручниках.

Головна установа (область) надає щорічно оновлений файл довідників (Sprav. zip), який потрібно прийняти. Для цього потрібно зайти в пункт меню Програма ® Прийом довідників від головної установи. Після цього вказати шлях до файлу довідників та натиснути кнопку «Прийом».

Важливим етапом роботи при цьому є входження в єдину систему обліку, що забезпечується роботою за одними і тими ж довідниками.

Надалі слід обов’язково переконатися, що нові довідники дійсно замінили ті, що діяли в попередньому навчальному році. Для цього методист вказує «ключовий» підручник за автором, якого раніше у довідниках не було. Довідники діють терміном в один рік, оновлюються на час проведення інвентаризації, коли до переліку діючих підручників заносяться підручники, що будуть видані до нового навчального року згідно замовлень, планів видань, результатів конкурсу підручників. На жаль до 2012 року, поки відбувається докорінна заміна підручників за програмами 12-річної школи, неможливо установити довідники навчальної літератури, які б діяли більш триваліший проміжок часу.

Створення звіту починається з пункту меню «Введення даних». Для початку треба очистити базу від старих даних, щоб це зробити натискаємо «Очистити базу даних».

Переходимо до пункту меню «Кількість учнів», де аналогічним чином вносимо інформацію про кількість учнів у кожному класі. Надалі сформована бібліотекарем база даних про кількість учнів по класах(паралелях) буде автоматично слугувати показником потреби при умові, якщо даний підручник потрібний усім учням, що зазначені по даному класу. Випадки, коли потребу потрібно буде прописувати «вручну», зазначені в інструктивно-методичних порадах, що надаються в додатку до посібника.

Після цього можна починати роботу по формуванню обліку навчальної літератури.

Створення системних таблиць обліку навчальної літератури в Програмі починається з пункту меню «Введення даних». Але Програма містить дані про попередній облік підручників за «старими», тепер уже не діючими довідниками. Тому на початку треба очистити базу від старих даних, щоб це зробити, натискаємо «Очистити базу даних».

Читайте также:  Установка usb модема билайн mf100

Після цього можна починати вносити нові дані переобліку навчальної літератури, згідно з проведеною інвентаризацією чи новими надходженнями. Заходимо в пункт «Кількість підручників».

Натискаємо кнопку «Додати» , яка знаходиться внизу вікна програми. У вікні, яке з’явиться, вказуємо (вибираючи з довідників) назву предмета, клас, назву підручника, та назву компоненту, до якого відноситься підручник, далі прописуємо «вручну» рік видання підручника, кількість наявних підручників. Після чого натискаємо кнопку «Додати». Аналогічним чином вносимо інформацію про всі підручники, які знаходяться у шкільному закладі. Для виправлення помилок можна скористатися кнопками «Внести зміни» та «Видалити» .

При внесенні даних обліку навчальної літератури слід обов’язково користуватися опорними таблицями, які щорічно поновлюються, та надаються обласним методистом до початку інвентаризації фондів навчальної літератури. Це потрібно для того, щоб безпомилково внести всі використовувані в даному класі програмні підручники, вірно зазначити компоненти, авторів видань та назви. У сучасній загальноосвітній школі з 1 по 11 кл. використовується близько 1000 підручників різних авторів. Значна частина підручників має від 2 до 5 співавторів, при цьому не співпадають зазначені автори у Переліку діючих підручників та у накладних, за якими бібліотекар отримує та ставить підручник на облік. Тому на початковому етапі роботи на посаді бібліотекаря навчального закладу та створення обліку навчальної літератури в системі, за якою створено Програму «Шкільний підручник», рекомендовано складати облік чітко дотримуючись порядку переліку підручників в опорних таблицях.

На даному зображенні панелі Програми — віконечко, до якого заносяться дані про підручник. Дані у комірках, що вже мають на зображенні назви (предмет, клас, назва підручника, компоненту навчання) вибираються із запропонованих (із довідників, наданих головною установою). Не заповнені комірки – місця введення даних «вручну».

Набрані дані можна побачити в таблиці, що формується кнопкою «Підручники». Таблицю можна сформувати в алфавітному порядку за одним із зручних показників:

або за іншими показниками: автори видань, назви книг, роки видань, кількість примірників.

Після того, як вся інформація занесена, переходимо до пункту «Звіти» головного меню та натискаємо «Забезпеченість підручниками». Електронний посібник формує звіт та відкриває його у вигляді таблиці Excel. Перевіряємо правильність внесених даних.

Звіт складається із таблиць забезпечення підручниками в розрізі 1-12 класів (наведено фрагмент таблиці по 10 класу однієї із шкіл).

Та зведеної статистичної таблиці забезпечення навчальною літературою з 1-го по 12-й класи:

5.3. Відправка звіту у головну установу.

Коли вся інформація про підручники з 1 по11 кл., згідно опорних таблиць, буде занесена, переходимо до пункту «Звіти» головного меню та натискаємо «Забезпеченість підручниками». Електронний посібник формує звіт та відкриває його у вигляді таблиці Excel. Перевіряємо правильність внесених даних.

Якщо виявлені помилки, то повертаємось до пункту «Ввід даних» та виправляємо їх.

Після того, як звіт не буде містити в собі помилок, роздруковуємо його і, якщо є необхідність, відправляємо його в електронному вигляді до головної установи. Для цього заходимо в пункт головного меню «Програма» та натискаємо «Відправка звіту в головну установу». У діалоговому вікні програми вказуємо шлях, куди ми хочемо зберегти файл звіту, наприклад на диск А. Дискету передаємо до головної установи.

5.4. Рекомендації та вказівки при видах роботи з Програмою

Час від часу головна установа буде змінювати довідники, доповнюючи їх новими підручниками, та передавати їх на електронних носіях до відділів освіти. Для отримання довідників з електронного носія потрібно зайти в меню «Програма» та натиснути «Прийом довідників від головної установи». В діалоговому вікні вказати шлях до файлу довідників, наприклад: «Диск А».

Для зручності пошуку та недопущення подвійного введення даних у всіх вікнах електронного засобу є можливість сортування даних. Для сортування по необхідній колонці потрібно навести стрілку миші на заголовок колонки та натиснути ліву кнопку миші.

Після цього інформація буде відсортована по даній колонці.

В головному меню міститься пункт «Довідники». У ньому знаходяться довідники шкіл, класів, компонентів, предметів, підручників, областей та районів.

Самостійно вносити зміни в довідники суворо забороняється, так як вони не будуть відповідати довідникам головної установи, що приведе до некоректності та недостовірності звітів!

При виявленні недоліків в довідниках потрібно звертатися до головної установи для їх виправлення. Після отримання нових довідників обов’язково потрібно їх прийняти в програму. Вводити дані зі старими довідниками недопустимо.

Для недопущення втрати даних рекомендується перед внесенням змін створювати резервну копію. Для цього зайдіть в меню «Сервіс» та натисніть «Створити резервну копію». Для відновлення з копії натисніть «Відновити з копії».

При створенні копії майте на увазі, що в даній версії програми копія створюється в одному екземплярі і при створенні нової копії стара копія стирається.

6. ФОРМУВАННЯ ЗВІТУ ГОЛОВНОЮ УСТАНОВОЮ

Головне меню електронного засобу складається з таких основних пунктів:

Створення звіту починається з пункту меню «Введення даних». Для початку треба очистити базу даних від попередньої інформації. Щоб це зробити, натискаємо «Очистити базу даних». Після цього можна починати приймати дані. Для цього заходимо в пункт меню «Програма» головного меню і натискаємо «Прийом звітів від підзвітної установи».

У вікні прийому вказуємо шлях до файлів із звітами та по черзі приймаємо звіти від навчальних закладів. Після того, як отримані звіти від всіх шкіл, переходимо до пункту меню «Звіти» головного меню та натискаємо «Забезпеченість підручниками». Програма формує звіт та відкриває його у вигляді таблиці Excel. Перевіряємо правильність введення даних, і якщо виявлені помилки, то виправляємо їх.

Не рекомендується виправляти помилки на зведеному по відділу освіти (області) звіті. Зручніше і правильніше виправляти помилки безпосередньо на звіті навчального закладу. Для цього навчальні заклади разом зі звітами надають базові копії. Базова копія, яка містить помилки, вноситься до шкільної частини програми. При цьому очищаються попередньо внесені бази, або створюється їх резервна копія. Надалі методист або бібліотекар виправляють у шкільній частині програми помилки, після чого звіт ЗНЗ знову приймається в програму «Шкільний підручник. Центр».

Після того як звіт не буде містити в собі помилок, роздруковуємо його, якщо є необхідність. Також є можливість сформувати звіт по окремому предмету, для цього в меню «Звіти» вибираємо пункт «Звіт по окремому предмету».

Для зручності пошуку та недопущення подвійного введення даних у всіх вікнах програми є можливість сортування даних. Для сортування по необхідній колонці потрібно навести стрілку мишки на заголовок кнопки та натиснути ліву кнопку миші. Після цього інформація буде відсортована по даній колонці.

У посібнику головне меню містить пункт «Довідники». В нього можна заносити довідники шкіл, класів, компонентів, предметів, підручників, областей та районів.

Після введення та перевірки на правильність довідники потрібно розіслати по навчальним закладам за допомогою електронних носіїв. Це потрібно робити після кожного оновлення довідників.

Досвід роботи з Програмою «Шкільний підручник» навчальних закладів та відділів освіти Полтавської області свідчить, що основним навчаючим посібником є сама Програма, яка при умові оволодіння комп’ютерною грамотністю послідовно допомагає в роботі, підказуючи всі етапи роботи по складанню аналітично-статистичних таблиць електронного обліку навчальної літератури.

Під час проведення щорічної інвентаризації бібліотечних фондів методистом Управління освіти надаються інструктивно-методичні рекомендації, які допомагають бібліотекарям та методистам початківцям, відображають особливості обліку та використання навчальної літератури на поточний навчальний рік.

источник

Добавить комментарий